Nákup - predaj

 

Ing. Peter Šteller

 

tel.:      +421 918 320 183

email:   patexco@patexco.sk  

 

 

 

 

Naše služby si môžete objednávať v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.: